Meeting 21-22/06/2003 (23.12.2008 )
Georganiseerd door de RSSOC in Belgi


Het hotel : http://www.hotels-belgium.com/Dinant/mercure.htm

Enkele voorproefjes:

           
        

   

gecopieerd uit Slicemart 187:

ARDENNES INTERNATIONAL 2003

The Reliant Sabre and Scimitar Owners'Club
invites you to our
International Weekend in Dinant, Belgium
20th- 22nd of June 2003

Guests will arrive on Friday June 20, the Scimitar Rally will take place on Saturday, and there will be a traditional excursion on Sunday. 

Our headquarters during the International Meeting will be the Hotel Mercure Dinant in the province of Namur. As a guide, this is around 250 miles from central London and is an easy journey from southern England, or might require a stopover for those travelling from the north. Dinant is easily reached via the Belgian motorway network from all directions. 

The weekend prices are shown on the booking form on page 11. Overseas Members should pay direct to the RSSOC in the UK by credit card (subject to a 5% surcharge), or direct to our Euro account in Beigium. 

Accommodation is in an en-suite room including breakfast. Saturday night dinner includes drinks. Extra nights are availabie. 


Dinant - Condroz

Condroz

We spreken veel van "De Ardennen", daarmee bedoelende het stuk van Belgi bezuiden de lijn Samber-Maas. Niet alleen buitenlanders doen dat, ook wij Belgen noemen de zuidelijke punt van Belgi gemakkelijk "De Ardennen".
De chte Ardennen liggen echter een heel stuk zuidelijker dan Dinant (de lijn Stavelot -La Roche-Saint-Hubert) en de correcte naam voor de streek tussen Namen en (zeg maar) Han is "Condroz."

De naam Condroz komt vanuit "De Bello Gallico". Julius Caesar heeft in deze omgeving nogal wat problemen gehad met een volksstam die "Condruzi" heetten.

In het noorden is de Condroz afgelijnd door de Samber-Maasvallei.
Deze vallei (Samber en Maas in elkaars verlengde) is eigenlijk minder een vallei dan wel een inzakkingsgeul. In de ondergrond (redelijk diep) zitten Carboonlagen. Hectometers plantaardig materiaal werden geplooid en samengeperst tot steenkool. Door het samendrukken zakte de bovengrond en Samber en Maas stromen daar eigenlijk door de zo ontstane geul, (west-zuid-west -> oost-noord-oost) waarin ze hun vallei verder uitgeslepen hebben.

Het gebied ten zuiden van deze geul (de Condroz) is speciaal in zoverre dat de origineel uiteraard horizontale Cambro-Siluur- en Devoon-Carboon-afzettingslagen in de Condroz zo geplooid (Hercynische plooiing) werden dat ze vertikaal omhoogstaken in een jonge bergketen.
Komt er op neer dat de verschillende horizontaal afgezette lagen (diepe zee -> klei), ondiepe zee -> zand), door de plooiing naast elkaar zijn komen te liggen i.p.v. op elkaar. 
Het is alsof je een stuk lasagna vastneemt bij de uiteinden en de uiteinden neerwaarts naar elkaar toe plooit tot je een koek krijgt met vertikale lagen. De oorspronkelijk horizontale lagen komen dan rechtop te staan en als je de bovenste opwaartse "knik" wegsnijdt (erosie) krijg je een reeks vertikale laagjes. 
De Condroz is dus een gebied waar je hier in de ondergrond zandsteen vindt en 100 m zuidelijker kalksteen en weer 100m zuidelijker kan je weer leisteen vinden. De richting van deze lagen is ruwweg ZW-NO.
Waar een zacht gesteente ligt graaft de Maas een brede vallei, (de mens maakte daar dorpen). Waar een hard gesteente ligt heeft de Maas moeite om zelfs een smalle doorgang te graven.
De meeste kleinere rivieren in deze omgeving hebben zich (ze moesten wel), aangepast aan de ligging van de lagen en lopen west-zuid-west -> oost-noord-oost, zelfs veel wegen lopen zo. 
Als een rivier toevallig in een omgeving belandt die rijk is aan kalksteen verdwijnt ze onder de grond, in Dinant zijn twee grotten, bekender zijn de grotten van Han en van Rochefort.
We weten nu dat heel het hercynische gebergte is weggeslepen en verzakt tot onder de zeespiegel en dat er zachte (tertiaire) lagen zijn bovenop de vlak afgesleten toppen van dit gebergte.
Maar toen de Alpen werden gevormd kwan de Condroz weer omhoog, omhooggetrokken vanuit het zuiden door de massievere Ardennen.
Doordat vanuit het zuiden de Condroz omhooggetrokken werd liep de Maas (toen) steeds sneller en heviger richting Noord. Al de zachte (tertiaire) afzettingslagen die waren opgestapeld het gebergte zijn nu verdwenen. De Maas sleep zich dieper en dieper in die zachte tertiairegesteenten tot ze - dieper en dieper gravend - uitkwam op de harde vertikale lagen van de Hercynische plooiing. De verheffing vanuit het zuiden bleef echter voortduren en alhoewel de Maas - gemakkelijker - een N-NO-route zou gevolgd hebben werd zij (door haar eigen oevers) verplicht de hardere weg richting N te volgen, haaks op al die harde richels.
Daarom noemen we de Maas tussen Dinant en Namen een antecedente en epigenetische rivier.


Op de Michelin-kaart zien we hier en daar - heel duidelijk bij Profondeville (halverwege tussen Dinant en Namen) - oude meanders van de Maas. In Profondeville zien we ten westen van de Maas een wit ring-weggetje lopen. Dat weggetje, dertig meter boven het huidige niveau van de Maas loopt in een vroegere bocht van de Maas (we vinden er zelfs kiezels afkomstig uit Noord-Frankrijk). Tijdens een ijstijd is de Maas echter verplicht geweest van dieper in te snijden en die bocht is droog achtergebleven.

Dinant:

De naam is een vervorming van de persoonsnaam Theotnant. (Godsdienaar)
Ligt aan de samenvloeiing van de Maas en de Lesse, op de rechteroever van de Maas, +/- 100m boven de zeespiegel. Reeds bewoond in de tijd van de Romeinse invasie. De romeinen legden langs de Maas een heirweg aan.

Eerste stenen brug gebouwd 1080 maar van 1175 tot 1940 is ze herhaaldelijk vernietigd door mensenhand, door ijskruiing of door overstromingen, huidig bouwwerk dateert van 1957 (Charles De Gaulle heeft er een herinneringsplaat - werd er gekwetst tijdens de eerste Wereldoorlog).

De Citadel 121m boven de Maas was een uitgelezen punt om de omgeving te beheersen - overheersen. In 1051 werd een eerste kasteel opgericht, verwoest door Karel de Stoute in 1466 (pittig detail: Karel de Stoute liet 800 Dinantezen, ruggelings aan elkaar vastgebonden, in de Maas gooien) en in 1523 heropgebouwd door de prins-bisschop van Luik en in 1703 nogmaals verwoest door de Fransen, alhoewel de Citadel juist was heropgebouwd door Vauban - omdat ze de stad moesten ontruimen. 

De huidige citadel is het werk van de Nederlanders, herbouwd van 1815 tot 1830 om een rem te vormen tegen een verwachte invasie vanuit Frankrijk langs de Maas naar het noorden. Bleef van militair belang tot 1865.
De citadel is n van de laatst gebouwde citadels, vroeger bouwde men burchten, later betonnen forten
Bestaan nog: gevangenis, folterkamer, wapenmuseum, smidse, bakkerij, gereconstrueeerde historische scnes, waaronder een tamelijk spectaculaire nabootsing van een loopgracht uit 1914-18.  Geleid bezoek op het uur en het half uur.

Collegiale kerk, gedrongen silhouet wordt geflankeerd door twee onafgewerkte torens (1350) met centraal een bolvormige klokketoren (1697). Het schip (50m lang 30m breed en 23m hoog heeft drie beuken, gescheiden door eenvoudige pilaren, evenals het koor 13de eeuw. Prachtig meubilair, doopvont (1472) die de vier stromen uit het aards paradijs voorstellen. Voorheen stond hier een romaans gebouw (enige relieken) dat in 1227 werd verwoest. 
De preekstoel (18de eeuw) bevat houtsnijwerk net zoals de lezenaar (1731) een grote paaskandelaar en een grafmonument (1356) en schilderijen (Wiertz). Preekstoel - doopvont en lezenaar zijn voorbeelden van "Dinanterie"- fijn koperwerk - - - zie later Sax.

De Rots Bayard 35m hoog is van de rest van het massief gescheiden door genietroepen van Lodewijk XIV om zich een serieuze doorgang te verschaffen.
De (veel leukere) legende zegt dat het ros beiaard hier over de Maas is gesprongen en door de kracht van zijn afstoot de rots deed splijten.

Grotte La Merveilleuse ontdekt in 1904 bij het aanleggen van een spoorweg
Fijne stalactieten en stalagmieten, gordijnen en macaronis's, in verschillende kleuren naargelang wat het insijpelende druipwater meevoerde. Drie verdiepingen waarvan enkel de bovenste twee toegankelijk zijn.  Gegidste rondleiding 45 min 1 uur.  Warme kledij aangeraden.

Yvoir bewoond sinds de Gallo-Romeinse tijden, ijzerindustrie (toen).
Ligt aan de samenvloeiing van de Maas en de Bocq.

Adolphe Sax (eig:Antoine Joseph)   06/11/1814 in Dinant   +04/02/1894 Parijs.
Studeerde in Brussel fluit en klarinet.  Geholpen door zijn vader (Charles Joseph) - dinantier, dus bedreven in de kopersmederij en instrumentmakerij - ontwikkelde hij een reeks "Saxhoorns", waar hij patent op nam.  Meest bekende zijn de bugel en de tuba.
Deze instrumentenreeks werd populair door de zijn handelbaarheid en werd - wordt nog erg veel gebruikt voor militaire muziek.
Eigenlijk verving Sax door zijn patent een ongedifferentieerde groep van allerlei blaasinstrumenten door n reeks van negen met - buiten de toonhoogte - grotendeels gelijkaardige eigenschappen.
Sax vond dat de basklarinet te weinig "volume" produceerde en construeerde een nieuw, eigen instrument om dat mankement te verhelpen.
Gestimuleerd door zijn succes met de Saxhoorns ontwikkelde hij de saxofoon tot een flexibel-handelbaar muziekinstrument.  
De saxofoon had onmiddellijk succes en is door zijn flexibiliteit en vlotte bespeelbaarheid een zeer gegeerd instrument geworden voor solisten - niet in het minst in de jazz.  
Aangemoedigd door zijn succes, ontwikkelde Sax instrumenten voor het ganse toon-gamma.  
Alhoewel je hier en daar in Dinant merkt dat ze fier zijn op hun inwoner... een Sax-museum is er (nog) niet.

Couques de Dinant: plaatselijke lekkernij, gemaakt met enkel tarwebloem en honig, gebakken in een bakkersoven, schijnt wat te gelijken op noga.

Chocolade: In de Rue Adolphe Sax nr 10 is een afdeling van "Leonidas" gevestigd, Leonidas wordt hier beschouwd als n van de betere pralineurs.  Om in de Rur Adolphe Sax te geraken rijdt U richting centrum doorheen de Rots Beiaard, langs de Grande Rue en vr de kerk draait U rechtsaf naar het Noorden, niet linksaf de Maasbrug over.  Nu bent U in de Rue Adolphe Sax - eenrichtingverkeer - draai tweemaal links om langsheen de Maasoever terug in het hotel te geraken.

Beste manier om in Dinant - Hotel Mercure te geraken is: eerst in Namen geraken, over de E42 of de E411. Vanaf de E411 neem je bij Achne de N97 richting Philippeville.  De N97 is eigenlijk niet meer dan een autosnelweg-brug over de Maas.  De N97 loopt van de E411 gewoon naar de overzijde van de Maas en verliest daar zijn statuut van autoweg
Vanuit het oosten zie je:
 deze afrit nemen:   

Vanuit het westen:
deze afrit nemen:
Je ziet hier "Mercure" al aangeduid: nu is het meer dan 100m dalen naar de Maasoever.

Opdat je weten zou wat je te wachten staat:

Aan de Maasoever: linksaf  (***tanken)        Weer linksaf juist vr de brug over de Lesse                      
"Mercure" nog altijd aangegeven.  U volgt nu een tijdlang de Lesse stroomopwaarts, let op, er is n venijnige verkeersdrempel.

"Mercure" is weg, zijn we er voorbij???

Een beetje verder:
         
***Als u wat verkort zit met brandstof  kunt U aan de Maasoever rechtsaf nemen i.p.v. linksaf.  U volgt gewoon richting centrum, rijdt doorheen Rots Beiaard (eenrichting)  en nog wat verder tot U links van U een benzinestation ziet.  Op dat ogenblik is het terug eenrichtingverkeer.  U kunt doorheen of voorlangs het benzinestation en nadat U getankt hebt de Maasoever terug volgen tot de plaats waar U "verkeerd" afgedraaid bent.  Het tankstation zou "bemand" moeten zijn van 8->20u zaterdag en zondag.

RSSOC-meetings

Sabra (Startpagina)